Cải tạo Nhà phố 08

Địa điểm: P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

Cải tạo Biệt thự phố 03

Địa điểm: P. Tân Phong, TP. Biên Hòa

Cải tạo Nhà phố 07

Địa điểm: Quận 2, TP.HCM

Cải tạo Nhà phố 06

Địa điểm: Đường Trần Phú, TP. Vũng Tàu

Cải tạo Nhà phố 05

Địa điểm: Quận 9, TP.HCM

Cải tạo Nhà phố 04

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Cải tạo Nhà phố 03

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Cải tạo Nhà phố 02

Địa điểm: Đường Trần Phú, TP. Vũng Tàu

Cải tạo Khách sạn 01

Địa điểm: Quận 10, TP.HCM

Cải tạo Biệt thự phố 02

Địa điểm: An Phú An Khánh, Quận 2, TP.HCM

Cải tạo Biệt thự phố 01

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Cải tạo Nhà phố 01

Địa điểm: Quận Gò Vấp, TP.HCM